15.03.2018

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV SONUCU

                 SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV SONUCU

T.C.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

DİYARBAKIR DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVSONUCU


         Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğümüzde temizlik ve güvenlik hizmet alımı yoluyla çalıştırılan taşeron firma personelinden, 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 23. ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’a ilişkin tebliğde yer alan şartları taşıyanlar ve anılan tebliğe uygun olarak Müdürlüğümüzce oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilip ‘’Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı’’ yapılmıştır.

 

SINAVIN YERİ , TARİHİ VE ŞEKLİ

 

1. Sürekli İşçi Kadrolarına geçiş Sınavı 14.03.2018 Tarihinde Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünde yapılmıştır.

2. Sürekli İşçi Kadrolarına geçiş Sınavı sözlü olarak yapılmıştır.

 

 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVINA KATILACAK ADAYLAR

      

S. NO

T.C. KİMLİK    NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

SINAV TARİHİ

SINAV SONUCU

1

19*******94

NASİP SAÇMACI

TEMİZLİK

14.03.2018

BAŞARILI

2

19*******14

MEHMET SAÇMACI

TEMİZLİK

14.03.2018

BAŞARILI

3

41*******16

KENAN AVŞAR

TEMİZLİK

14.03.2018

BAŞARILI

4

42*******02

YÜKSEL KAYA

TEMİZLİK

14.03.2018

BAŞARILI

5

36*******28

NACİYE AKTOPRAK

TEMİZLİK

14.03.2018

BAŞARILI

6

42*******44

SEYDOŞ KARADAŞLI

GÜVENLİK

14.03.2018

BAŞARILI

7

19*******10

YAVUZ SAÇMACI

GÜVENLİK

14.03.2018

BAŞARILI

8

14*******78

ADİL BATAL

GÜVENLİK

14.03.2018

BAŞARILI

9

19*******44

HALİT TUNCAY

GÜVENLİK

14.03.2018

BAŞARILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgililere duyurulur.