16.01.2024

Dr. Bahadır OPUS

Dr. Bahadır OPUS

1989 Yılında Mersin'in Tarsus İlçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Tarsus'ta tamamladı. 2011'de Tarsus’a bağlı Sandal Köyünde imam-hatiplik vazifesine başladı. Daha sonra Çorum’un Sungurlu İlçesine bağlı Gökçeköy'de 2013 yılına kadar imam-hatiplik görevine devam etti. 2013 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezini kazandı. Burada kursiyerken 2014 yılında açılan vaizlik sınavını kazanarak ihtisas eğitimine vaiz olarak devam etti. 2016 yılında Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezinden mezun olup Yozgat İli Boğazlıyan İlçesinde vaiz olarak görev yapmaya başladı. 2017 yılında Hatay İli Kumlu İlçe Müftüsü olarak atandı. İlçe müftülüğü görevini yürütmekteyken girmiş olduğu sınavda başarılı olup Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezine eğitim görevlisi olarak atandı. Burada görevini sürdürmekteyken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın onayı ile 2024 tarihinde Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü olarak atanmıştır.       

Akademik alanda 2016 yılında Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis alanında “Ahmed b. Hanbel’in Müsned’ine Yönelik Tenkitlerin Değerlendirmesi” konulu teziyle yüksek lisansını, 2020 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis Anabilim dalında “İbn Receb el-Hanbelî’nin Hadis Şerhçiliği (Fethu’l-Bârî Örneği)” tez konusuyla doktora eğitimini tamamladı. İyi düzeyde Arapça bilen Bahadır Opus evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Eserler:

1. İbn Receb el-Hanbelî'nin Hadis Şerhçiliği (Fethu'l-Bârî Örneği), Kitabî Yayınları, 2022.

Makaleler:

1. en-Nazaru’l-Fesîh İsimli Eseri Çerçevesinde İbn Âşûr’un Şerh Metodunun Değerlendirilmesi, İhtisas İlmî Araştırma ve Neşir Dergisi (Konya 2020).

2. İbn Receb el-Ḥanbelî’nin Buḫârî’ye Tenkidlerinin Değerlendirilmesi.

3. Hicrî Üçüncü Asırda Mürsel Kavramının Kullanımı: Ebû Dâvûd’un Sünen’i Özelinde.

4. Ehl-i Hadisin Râvinin Rivâyetine Aykırı Amel Etmesi Konusuna Bakışı (Ebû Dâvûd Örneği).

5. İbn Receb’in Fethu’l-Bârî’si Çerçevesinde Muhtelifü’l-Hadîs.

6. Hadisteki İlleti Tespit ve Tenkit Prensibi Olarak: 'Filan Râvinin Rivâyetine Benzemiyor' İfadesi.

7. Bir İllet Karinesi Olarak Muhaddisin Kitabında Hadisin Yer Almaması.

8. İbn Hibbân’ın İstihâre Lafzını Kullanarak Değerlendirme Yaptığı Râviler Üzerine Bir İnceleme

Sempozyumlar:

1. İbn Recen El-Hanbelî'nin Fethu'l-Bârî'sinin Kendisinden Sonraki Şerhlere Etkisi.

2. Hicrî Üçüncü Asırda Mürsel Kavramının Kullanılması: Tirmizî'nin el-'İlelü'l-Kebîr'i Özelinde.