07.03.2018

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI

                  SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI 

         Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğümüzde temizlik ve güvenlik hizmet alımı yoluyla çalıştırılan taşeron firma personelinden, 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 23. ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’a ilişkin tebliğde yer alan şartları taşıyanlar ve anılan tebliğe uygun olarak Müdürlüğümüzce oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilenlere yönelik ‘’Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı’’ yapılacaktır. 

        Sürekli İşçi Kadrolarına geçiş Sınavı 14.03.2018 Tarihinde Saat 09:00'da Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünde yapılacaktır.

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVINA KATILACAK ADAYLAR

      

S. NO

T.C. KİMLİK    NO

ADI SOYADI

GÖREVİ

BAŞVURU DURUMU

SINAV TARİHİ

1

19*******94

NASİP SAÇMACI

TEMİZLİK

KABUL

14.03.2018

2

19*******14

MEHMET SAÇMACI

TEMİZLİK

KABUL

14.03.2018

3

41*******16

KENAN AVŞAR

TEMİZLİK

KABUL

14.03.2018

4

42*******02

YÜKSEL KAYA

TEMİZLİK

KABUL

14.03.2018

5

36*******28

NACİYE AKTOPRAK

TEMİZLİK

KABUL

14.03.2018

6

42*******44

SEYDOŞ KARADAŞLI

GÜVENLİK

KABUL

14.03.2018

7

19*******10

YAVUZ SAÇMACI

GÜVENLİK

KABUL

14.03.2018

8

14*******78

ADİL BATAL

GÜVENLİK

KABUL

14.03.2018

9

19*******44

HALİT TUNCAY

GÜVENLİK

KABUL

14.03.2018